TIG je medzinárodná skratka pre označenie zvárania el. oblúkom s pomocou neodtavujúcej sa elektródy v ochrannej atmosfére inertného plynu. Elektrický oblúk horí medzi neodtavujúcou sa elektródou a základným materiálom. Wolfrámová elektróda je upnutá v hlave horáku.

Cez túto hlavu prúdi aj plyn, ktorý vytvára ochrannú atmosféru. Ochranná atmosféra je tvorená z argónu, ktorá chráni zvar pred prístupom vzduchu a uľahčuje zapálenie oblúka.

Zváranie môže byť prevedené buď roztavením a zliatím základných materiálov, alebo s pridaním prídavného materiálu. Toto zváranie sa môže robiť buď ručne, čiastočne mechanizovane alebo úplne automatizovane.

Aj napriek tomu, že tejto metóde ja stále čoraz väčšou konkurenciou zváranie MIG/MAG a aj napriek pomalšej rýchlosti zvárania a menšiemu výkonu táto metóda stále patrí medzi zvárania z najvyššou možnou dosahovanou kvalitou. Dá sa použiť pre skoro všetky zvariteľné materiály, ale hlavnou oblasťou použitia sú nehrdzavejúce ocele, hliník a nikel.

Výhody:

 • výborná kontrola zvarového kúpeľa
 • možné zváranie bez prídavného materiálu
 • vysoká teplota oblúku
 • nedochádza k tepelnému ovplyvneniu základného materiálu
 • možné dosiahnutie veľkých hrúbok zvarov
 • výborná ochrana zvarového kúpeľa
 • prísun tepla je možné regulovať
 • možnosť zvárania v rôznych polohách (zváranie potrubia)
 • možné zváranie aj veľmi tenkých materiálov


Nevýhody:

 • vysoká technická náročnosť na zariadenie
 • malá produktivita