Špecializujeme sa na rôzne montáže, opravy a údržbu technologických zariadení a strojov ako sú lisy, dopravníky, nakladače, vykonávanie opravárenských a zváračských prác na odstávkach veľkých technologických zariadení a celkov.

Pri vykonávaní týchto činností čerpáme z bohatých skúseností a práce vykonávame podľa dopredu vypracovaných technologických postupov alebo pod dozorom zváracích špecialistov,ktorý majú s takýmto druhom činnosti bohaté skúsenosti a dlhoročnú prax doma aj v zahraničí.


Likvidácia technologických celkov

Likvidácia technologického celku je posledná časť funkčného obdobia zariadenia avšak likvidácia takéhoto zariadenia si vyžaduje náležitú pozornosť, keď že pri takejto činnosti je nutné zabezpečiť ochranu ako pracovníkov pracujúcich na likvidácií tak aj nemenej dôležitú ochranu životného prostredia a bezpečnú likvidáciu takto vzniknutého odpadu. Naša spoločnosť má s takýmito činnosťami bohaté skúsenosti a vieme zabezpečiť takúto činnosť so všetkými náležitosťami,ako je vypracovanie technologických postupov pre likvidáciu tak aj samotnú likvidáciu, bezpečné spracovanie vzniknutého odpadu a kompletné vyčistenie priestorov kde bola takáto demontáž vykonávaná.

Tieto likvidácie vieme zabezpečiť horúcimi procesmi ako rozpaľovanie kyslíkovo – acetylénovým plameňom, plazmovým rezaním alebo rozdeľovaním pomocou uhlových brúsok, tak aj chladnými procesmi v priestoroch kde hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru ako rezanie pomocou priamočiarych píl tak aj klasické rozoberanie pomocou rôznych nástrojov.