MMA je tavné zváranie popísané nasledovnými znakmi:

 • základný tepelný zdroj tvorí elektrický oblúk, ktorý je tvorený, za procesu zvárania, medzi obalenou elektródou a zváraním materiálom.
 • obalená elektróda, ktorá tvorí prídavný materiál sa postupne odtavuje v kvapalnej forme a privádza sa do zvarového kúpeľa. Elektróda pozostáva z jadra (väčšinou drôt, no môže byť tvorené napr.: odlievanou tyčkou alebo lisovaným práškom) a z obalu, ktorý je delený podľa účelu: a) elektrický – pozostáva z rôznych ionizačných látok, ktoré umožňujú lepšie zapaľovanie el. oblúka a stabilizujú horenie b) fyzikálny – slúži na ochranu kovu pred prísunom kyslíka a vodíka z okolitého prostrediac) metalurgický – dolegovanie a odlegovanie roztaveného kovu a i.
 • pohyb je vykonávaný zváračom (ručne)
 • zváranie začína zapálením el. oblúka a pokračuje, bez prerušovania, až do konca požadovaného zvárania, alebo kým sa neodtavý celá elektróda. V tom prípade sa elektróda vymení a postup sa opakuje.

Výhody:

 • vysoká kvalita spojov
 • veľký výber prídavných materiálov
 • maximálna flexibilita a rýchlosť nasadenie
 • maximálna dostupnosť a relatívne nízka závislosť na vplyvoch prostredia
 • použiteľnosť a univerzálnosť v rôznych situáciach a polohách
 • použiteľnosť pre všetky triedy zvarkov podľa veľkosti
 • vysoká spoľahlivosť počas realizácie a nižšie investičné náklady

Nevýhody:

 • nižšia produktivita v porovnaní s metódami MIG, MAG a ZPT
 • vyššia tvorba chýb (pórovitosť)
 • potrebné odstraňovať trosku
 • nemožná automatizácia a mechanizácia
 • zvýšené množstvo škodlivých látok