Je to tavný spôsob zvárania. Pri tomto type zvárania sa odtavujúca kovová elektróda používa tak na prenášanie el. oblúka aj ako zváracia prísada. Do zváracieho horáka sa privádza „nekonečný" zvárací drôt cez hnacie kladky.

Koniec drôtu je obkolesený plynovou dýzou, cez ktorú prechádza ochranný plyn, ktorý zabraňuje chemickým reakciám s kyslíkom. Tak sa zachová pevnosť a húževnatosť zvarenca.

Používajú sa dva typy ochranných plynou, ktoré sú zodpovedné za formu zvaru a prechod materiálu:

 • inertný plyn (MIG) – znamená málo reaktívny a používa sa na zváranie všetkých kovov okrem ocele. Má len čisto ochrannú funkciu.
 • aktívny plyn (MAG) – skladá sa zo zmesi vzácnych plynov, ktoré obsahujú podiel oxidu uhličitého a dobre reagujú. Okrem ochrannej funkcie má aj za úlohu vstupovať do chemických reakcií vo zvarovom kúpeli.

Zváracie zariadenie pre zváranie MIG/MAG sa skladá zo zdroja zváracieho prúdu, plynovej fľaše z ochranným plynom, redukčného ventila s prietokomerom, zásobníka zváracieho prúdu, podávacieho zariadenia a zváracieho horáka.

Výhody zvárania MIG/MAG

 • dobrý odtavovací výkon
 • hlbší zvar
 • jednoduché ovládanie
 • možnosť mechanizácie a automatizácie
 • vysoká hospodárnosť
 • zlepšenie hygieny prostredia
 • možnosť zvárať vo všetkých polohách

Nevýhody:

 • veľká možnosť tvorby chýb (studený spoj, neprievar)
 • treba zabezpečiť neustály prívod atmosféry