BM - MONT s.r.o vznikla na začiatku roka 2012 a cieľom spoločnosti bolo vykonávanie zváračských a montážnych prác v oblasti priemyslu a energetiky. Počas pôsobenia spoločnosti na trhu bolo žiadúce rozšíriť podnikateľské aktivity aj o ďalšie oblasti a to o oblasť stavebníctva a nákladnej dopravy.

Naša spoločnosť využíva a ponúka ľudské zdroje strojárskych a technických profesií s dlhoročnými skúsenosťami v týchto odboroch a disponuje všetkými potrebnými oprávneniami a riadiacimi systémami tak aby mohla všetky podnikateľské činnosti vykonávať v najvyššej kvalite a podľa špecifických požiadaviek našich zákazníkov.

Naši pracovníci majú dlhoročné praktické skúsenosti vo všetkých oblastiach ktorým sa naša spoločnosť venuje a to na pozíciach projekcie, prípravy a riadenia až po realizáciu samostatných projektov.

Naša spoločnosť je úspešne etablovaná nielen doma na Slovensku ale aj vo viacerých štátoch Európskej únie a o našich kvalitách sme presvedčili už veľa slovenských aj zahraničných obchodných partnerov.

Vysoká kvalita nami poskytovaných služieb a kvalitné uspokojenie požiadaviek zákazníka je hlavným cieľom našej spoločnosti.