BM - MONT s.r.o je súkromná spoločnosť, ktorá vznikla na začiatku roka 2012. Cieľom spoločnosti je vykonávanie zváračských a montážnych prác v oblasti priemyslu a energetiky vysokej kvality a tak čo najviac uspokojovať požiadavky obchodných partnerov.

Na splnenie týchto cieľov naša spoločnosť využíva a ponúka ľudské zdroje strojárskych a technických profesií s dlhoročnými skúsenosťami v tomto odbore.
Tieto zdroje sa vyznačujú vysokou profesionalitou v technických a riadiacich činnostiach.

Naši pracovníci majú získané dlhoročné praktické skúsenosti pri zváracích prácach ,montáži, opravách, rekonštrukciách v energetike, teplárenstve, montáži potrubných systémov rôznych technologických zariadení a oceľových konštrukcií.

Na realizovanie práce si spoločnosť samostatne vypracúva potrebnú montážnu dokumentáciu, technologické postupy montáže, zváracie plány.

Vysoká kvalita poskytovaných služieb a kvalitné uspokojenie požiadaviek zákazníka je hlavným cieľom našej spoločnosti.